Hermed en prioriteret oversigt over mine forslag om Bedre&Billigere (b+b) 2020.

De 3 første er mine topprioriteter:
Gratis cykelmedtagning i tog
Hastighedsopgraderng af Region Hovedstadens lokalbaner
bedre kollektiv trafik i Region Sjællands område

Alle forslag er inden for rammen om b+b i beløbsstørelse, højst nogen hundrede millioner, og som kan gennemføres over en kort årrække og inden for b+b's bevillingsrammer, og som addresserer trængslen på Sjælland/København eller takster.

Mange af forslagene kan også forfølges i andre sammenhænge, bla infrastruktur og klimaplan, fx kystbanen, som kommer fra togfonden, og østbanen som delvist kommer fra togfonden (køge-næstved)

De 3 topprioriterede forslag er dem jeg mener har størst klimamæssig og tidsmæssig gevinst, og kan være model for globale initiativer i storbyer, og flytte biler til bæredygtige løsninger.

Forslag til udmøntning af Bedre og Billigere forliget fra 2012 i 2020

Forslagpris mio.
gratis cykelmedtagning i tog+300
Hastighedsopgraderng af Region Hovedstadens lokalbaner -250
bedre kollektiv trafik i Region Sjællands område-280
opdatering af strategi-15
bedre fødelinjer til tog-5
hurtigere s-tog-200
Kystbanen-350
Gratis transport til læge for handicappede-10
opgradering af Østbanen og hurtigtog til København-600
Park and ride, bike and ride-100