Lidt om SMBA og historien bagved med Ejler Ottesen

Af Keld Simonsen, 2012-01-24

SMBA - fordele og ulemper

SMBA eller Selskab Med Begrænset Ansvar er en dansk selskabsform. Denne selskabsform er velegnet til helt små firmaer, bl.a. iværksætterfirmaer. Dette på grund af at der ikke er noget krav til egenkapital (hvor der ved anpartselskaber er et mindstekrav til kapital på 80.000 DKK), samt lempelige regnskabs- og revisionsregler. SMBA kan bruges til alle virksomheder der har kommercielt formål, og kan bruges i stedet for anpartsselskaber (Aps) og aktieselskaber (AS). Andre fordele: Begrænset ansvar - man hæfter kun med den kapital der er indskudt i firmaet. Aktionærlån muligt (dette er ulovligt i Aps og AS). Ingen årsrapport for mindre virksomheder (typisk under 12 ansatte) og derfor ingen revisorpligt. Men man skal naturligvis lave bogføring og selvangivelse for firmaet. Nem overdragelse ved ejerskift. Ingen faste regler om afholdelse af generalforsamling. Anonymitet omkring ejerforhold. Velegnet for firmaer ejet af mand og kone eller familien.

Nogen ulemper ved SMBA-formen er at det ikke er så kendt en selskabsform endnu, og at det derfor kan være sværere at få lån i banken. Ifht. enkeltmandsvirksomheder er det et krav at der skal mindst være 2 deltagere. Vedtægterne må ikke ligne Aps eller AS for meget. At være et SMBA signalerer at der nok er meget lidt i indskudskapital, og det derfor kan være mindre sikkert at handle med end Aps og AS. Men der er måske større risiki for at et Aps går ned fordi det tvangslukkes ved manglende rettidig årsrapport.

Man kan sagtens vokse i selskabsformen. Tryghedsgruppen SMBA er et firma med 25 milliarder i egenkapital.

Hvordan opretter man et SMBA-selskab

Et SMBA skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (EogS). Så får man et CVR-nummer og selskabet kan derefter blive momsregistreret. EogS har flere vejledninger om SMBA bla. vejledning om virksomheder med begrænset ansvar og nærmere om Registrering af s.m.b.a. mv. et forslag til standardvedtægter, samt vedtægter med kommentarer bl.a. baseret på styrelsens praksis.

Med dette kan man næsten selv lave et SMBA, men ellers er der mange professionelle der kan hjælpe én med oprettelsen for forholdsvis små penge. Søg på nettet efter SMBA, så myldrer de frem. Fra 1. april 2011 er der pålagt et registreringsgebyr hos EogS på 2150 DKK, eller måske 774 kr ved digital indlevering..

Historien om udbredelsen af SMBA

SMBA har fandtes i mange år, og er bl.a. brugt af Tryg og Odense Lufthavn. Men selskabsformen var lidet kendt og lidet brugt. I 2007 genopdagede Ejler Ottesen selskabsformen, og i sin research fandt han ud af mange fordele ved selskabsformen, som kunne komme små og mellemstore danske virksomheder til gode, og også var et godt alternativ til enkeltmandsvirksomheder. Sammen med Keld Simonsen fik han lavet en beskrivelse af SMBA i bladet DKUUG-Nyt nr 155 september 2007, samt et foredrag med video 11. okt 2007. Dette blev brugt til evangelisering og sammen med hans andre aktiviteter, bl.a på iværksætterdebatforummet Amino.dk, bevirkede det at antallet af registrerede SMBA-selskaber steg støt hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i deres Centrale Virksomheds Register (CVR) . Før 2007 lå antallet af nye SMBA-er fx på 12 ialt i 2005 ud af 704 andre selskaber, i 2006 var det 9 ud af 718, i 2007 var det 74 ud af 841, og i første halvår af 2011 lå det på 300 ud af 447. I 2011 er SMBA den tredjemest brugte selskabsform i Danmark for nyregistrerede firmaer, efter anpartsselskaber (ca 12000 i 1. halvår 2011) og aktieselskaber (med ca 700 i første halvår 2011). I starten var der meget uvidenhed og modvilje mod selskabsformen, men det er nu ved at blive accepteret, og stadig flere professionelle udbyder nu assistance med etablering af SMBA-selskaber. Erhvervs- og selskabsstyrelsen har gennem tiden udarbejdet flere og flere vejledninger om SMBA, bla et forslag til vedtægter, samt vedtægter med kommentarer bl.a. baseret på styrelsens praksis.